Tłumaczenie dokumentacji

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: - umowy założycielskie, - umowy handlowe, -protokoły walnych zgromadzeń udziałowców, - oferty handlowe, - pełnomocnictwa, - dokumenty księgowe i inne, z języka ukraińskiego i rosyjskiego na polski i odwrotnie.

Close Menu